Opdrachten

Voor wie werkt MalkaMedia

Hieronder een selectie van de opdrachten die ik tot nu toe voor heb gedaan. Waar mogelijk heb ik een link naar mijn werk toegevoegd.

Redactie van een hoofdstuk voor het SER jaarverslag

Dit was mijn eerste opdracht als zelfstandige en meteen een spoedklus. Gelukkig was het leuk en waren ze er blij mee.
“Hartelijk bedankt voor jouw snelle schakelen. Je hebt secuur en goed gewerkt, en daarmee heb je ons echt uit de brand geholpen.”
Hanneke de Zeeuw, communicatiemedewerker UAF

Opdrachten voor ThiemeMeulenhoff

Ik heb gewerkt aan de herziening van Zebra+, deel 2, een NT2 methode (Nederlands als tweede taal en inburgering). Zebra+ leidt jongeren van 12 tot 16/18 jaar op om snel te kunnen instromen in het reguliere voortgezet onderwijs en de Nederlandse maatschappij.

Voor twee nieuw taalmethodes voor het MBO DoorEngels en DoorNederlands heb ik een ondersteunende rol gehad als coördinator voor beelden en tekstassets (o.a. aansturen externen, planning bewaken en kwaliteitscontroles).

Redactie onderzoeksrapporten

Het persklaar maken en corrigeren van onderzoeksrapporten van Bureau Broekhuizen. Ik let hierbij op de Nederlandse taal, maar ook op consistentie in het gebruik van termen, leesbaarheid voor een specifiek publiek en eventuele andere (inhoudelijke) zaken die ik tegen kom.
Ondermijnende criminaliteit en de meldingsbereidheid van burgers

Kwartaal nieuwsbrief Het Gooi Leeft! – Naarden

Ikmaak elk kwartaal een nieuwsbrief met een overzicht van de hightlights. Ik kies beelden, schrijf en redigeer teksten, controleer of alles klopt en zet de nieuwsbrief in elkaar in Publisher.
Het Gooi Leeft! – Naarden is onderdeel van Versa Welzijn en organiseert en presenteert verschillende activiteiten voor zelfstandig wonende alleenstaande ouderen met minimaal één beperking in Naarden in de wijken rondom Amaris locatie De Veste.
Nieuwsbrief Het Gooi Leeft

De WerkWijzer

Dit tijdschrift richt zich op vmbo-leerlingen, MBO schoolverlaters en herintreders met interesse in de zorg, bouw, horeca, techniek en logistiek & transport. Ik verzorgde, samen met Anne-Bregtje Schelfhout, de volledige redactie en schreef een deel van de artikelen.

Overige klussen

  • Movement033 – hele leuke sportschool in Amersfoort, ik heb een aantal keer de eindredactie van de nieuwsbrief mogen doen.
  • Oudercommissie basisschool De Kinderhof – als het nodig is redigeer ik (als vrijwilliger) teksten voor de OuderCommissie van de school van mijn zoon.
  • Buurtplatform Parkwijk – wijkvereniging in Naarden waarvoor ik af en toe wat ondersteuning biedt bij de nieuwsbrief en jaarlijkse kerstkaart.